neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr
Αρχική Τοπικές Ειδήσεις ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
facebook
Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους
ARTION 2016-small lux new 001 akadimos118x118 autopragmatosi Kyvellou-new

symparastaths_3Ο Δήμος Νέας Σμύρνης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης». Η θέση αυτή αναφέρεται σε έναν νέο ανεξάρτητο θεσμό που εφαρμόζεται για πρώτη φορά με τον «Καλλικράτη» στους δήμους και στην Περιφέρεια και μοιάζει με το «Συνήγορο του πολίτη». Ο συμπαραστάτης του δημότη δέχεται και εξετάζει καταγγελίες και αναφορές δημοτών για κακοδιοίκηση στους δήμους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πρόσωπα ευρείας αποδοχής και εγνωσμένου κύρους, δεν μπορούν να είναι πολιτικά πρόσωπα και δεν μπορούν αφού διατελέσουν «Συμπαραστάτες» να πολιτευτούν. Δεν χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα προσόντα, θα ληφθεί όμως υπόψιν η εμπειρία των ενδιαφερομένων σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η θέση είναι έμμισθη και για να εκλεγεί κάποιος πρέπει να ψηφιστεί από τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί η συνεργασία δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης. Η προσθεσμία υποβολής δηλώσεων των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Δήμου Ν. Σμύρνης λήγει στις 18 Φεβρουαρίου 2011...

 

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

Θα είναι ο άμεσος εκπρόσωπος του πολίτη στο Δήμο.

Θα δέχεται τις καταγγελίες τω πολιτών για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου και θα είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Θα έχει την πλήρη συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτές.

Θα έχει διακριτό ρόλο από το «Συνήγορο του πολίτη». Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο “Συμπαραστάτη“ του δημότη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Θα συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία θα παρουσιάζει ο ίδιος σε δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό του έργου της δημοτικής Αρχής.

Θα διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης.

Θα πρέπει να στηρίζει τον πολίτη απέναντι σε αλαζονικές και άδικες συμπεριφορές των διοικήσεων.

Η θητεία του θα είναι ίδια με τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και ο “Συμπαραστάτης“ θα εκλέγεται δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής.

Εκλέγεται από την πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την ίδια διαδικασία η ανάκληση του “Συμπαραστάτη“ για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

«Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσης του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Νέας Σμύρνης»

Δημοσίευση: 08 Φεβρουαρίου 2011

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Νέας
Σμύρνης θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 77 του ν. 3852/10, δηλαδή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης, η οποία θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3 ) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση.

Προαπαιτούμενα για την υποβολή αίτησης :
1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια
2. Να μην είναι αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτή.
3. Να μην είναι Γενικός Γραμματέας ή υπάλληλος του Δήμου Νέας Σμύρνης ή
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.
4. Να μην εμπίπτει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθ. 14 του ν. 3852/10.
5. Να μην είναι αναμεμειγμένος σε δικαστικές διαμάχες ούτε να έχει σε εκκρεμοδικία δίκες με το Δήμο Νέας Σμύρνης ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης, που να δημιουργούν σύγκρουση  συμφερόντων με την ιδιότητα του Συμπαραστάτη του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Νέας Σμύρνης

Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν :
Το εγνωσμένο κύρος και η εμπειρία του ενδιαφερομένου στο χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης ή/και στα θέματα δημόσιας διοίκησης.

Τρόπος υποβολής υποψηφιοτήτων :
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από σήμερα εγγράφως με δήλωση που απευθύνεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης και κατατίθεται μέσω του γενικού πρωτοκόλλου του Δήμου. Στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου, η διεύθυνση κατοικίας και εργασίας του, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και οι πληροφορίες μετά αποδεικτικών εγγράφων, εάν υπάρχουν που θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι η 18η Φεβρουαρίου 2011, ώρα 14:00

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σταύρος Τζουλάκης