neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr
Αρχική Τοπικές Ειδήσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ
facebook
Έχουμε 18 επισκέπτες συνδεδεμένους
ARTION 2016-small lux new 001 akadimos118x118 autopragmatosi Kyvellou-new

paying_billsΤην πλήρη απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη & το Δημοτικό Φόρο για τις τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης κατά τη συνεδρίαση της 23/1/2012. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών και η απλούστευση της διαδικασίας για όλες τις ευπαθείς ομάδες (Πολύτεκνους, Οικονομικά Αδύναμους, Άνεργους, Ανάπηρους) για τις οποίες ίσχυε μέχρι σήμερα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για όλες τις κατηγορίες θα γίνεται καθημερινά στο Δημαρχείο, Ελ. Βενιζέλου 14, 4ος όροφος (πρωτόκολλο). Πληροφορίες στο 213 2025 933 (Μύαρης Λ.)....
 
Στην εισήγηση της  Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κας Μαρίνας Ιακωβάκη αναφέρονταν χαρακτηριστικά τα εξής: «Η απόφαση αυτή αποτελεί τη συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας από το 2007 για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανταποκρινόμενος στις ραγδαίες εξελίξεις της οικονομικής κρίσης με μια σειρά αποφάσεων τα τελευταία χρόνια έχει πλήρως απαλλάξει από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο τους μακροχρόνια άνεργους, τους οικονομικά αδύναμους, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, και κατά  50% τους τρίτεκνους.
Φέτος κατόπιν των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να διευρύνουμε τα μέτρα και τις πολιτικές αλληλεγγύης προς τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες του Δήμου μας που θίγονται διαρκώς, ως εκ τούτου απαλλάσουμε πλήρως τις τρίτεκνες οικογένειες και προχωράμε σε επικαιροποίηση και απλούστευση της διαδικασίας ένταξης όλων των ανωτέρω ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών».
 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος έγινε δεκτή και συμπεριελήφθηκε στην απόφαση η πρόταση της δημοτικής συμβούλου κας Μ. Απέργη για απαλλαγή και των μονογονεϊκών οικογενειών (απόκτηση τέκνων εκτός γάμου) με την προϋπόθεση το εμβαδόν της κατοικίας να μην ξεπερνάει τα 80 τ.μ. και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 15.000 € .
   
Η Δημ. Σύμβουλος κα Δήμητρα Νάνου πρότεινε τη μείωση των τελών και του φόρου με εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων για τις μονογονεικές οικογένειες πρόταση που έλαβε 4 ψήφους.
Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Περιμένης Πέτρος πρότεινε την πλήρη απαλλαγή για Δ.Τ. και Δ.Φ. μόνο στις τρίτεκνες οικογένειες που είναι Δημότες, πρόταση που έλαβε 1 ψήφο.
Στη συνέχεια, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ματής Αλέξιος πρότεινε σε όλες τις κατηγορίες των απαλλασσομένων, να διευρυνθεί το όριο του ατομικού ετήσιου εισοδήματος σε 19.600 € σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, με τον περιορισμό οι  ιδιόκτητες κατοικίες να ανέρχονται σε δύο, πρόταση που έλαβε 4 ψήφους, ενώ τέλος ο κ. Πάντος ψήφισε αρνητικά ως προς τον αριθμό των ακινήτων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ

α) Η απαλλαγή αφορά την κύρια κατοικία. Για την κατηγορία των πολυτέκνων αφορά την κύρια κατοικία των γονέων και η απαλλαγή θα έχει διάρκεια τριών ετών, με δικαίωμα ανανέωσης.
β) Η απαλλαγή ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ΔΕΗ και δεν έχει αναδρομική ισχύ.
γ) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες

1. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

Προϋποθέσεις:
•Οι ωφελούμενοι πρέπει να  είναι κάτοικοι του Δήμου Ν. Σμύρνης
•Η κατοικία να μην ξεπερνά τα 120τ.μ.και να αποτελεί  το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο
•Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000 € για διμελείς οικογένειες. Στο ποσό προστίθενται 2.000€ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος
Δικαιολογητικά:
•Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
•Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου.
•Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (χορηγείται από το ΟΑΕΔ)
•Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από  έντυπο Ε9.
•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας μισθωτήριο συμβόλαιο με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης)
Η απαλλαγή για τους μακροχρόνια άνεργους ισχύει μέχρι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γίνεται η αίτηση απαλλαγής. Για τη συνέχιση της απαλλαγής ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει νέα βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, μέσα στον Ιανουάριο του επομένου έτους από το έτος απαλλαγής.

2. ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ
Προϋποθέσεις:
•Οι ωφελούμενοι πρέπει να  είναι κάτοικοι του Δήμου Ν. Σμύρνης
•Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΓΑ ως υπερήλικες ή της Πρόνοιας
•Ετήσιο εισόδημα όλων των μελών που διαμένουν στην συγκεκριμένη οικία έως 5.040 € ανά άτομο.
•Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να μην ξεπερνά τα 80τ.μ. και να αποτελεί το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο
Δικαιολογητικά
•Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
•Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου
•Τελευταίο απόκομμα είσπραξης από επίδομα Πρόνοιας ή σύνταξης ΟΓΑ ή φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της Πρόνοιας.
•Εκκαθαριστικά σημειώματα όλων των διαμενόντων στην οικία τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από έντυπo εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν γίνεται δήλωση, βεβαίωση σφραγισμένη από την αρμόδια ΔΟΥ).
•Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης)
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Προϋποθέσεις:
•Οι ωφελούμενοι πρέπει να  είναι κάτοικοι του Δήμου Ν. Σμύρνης
•Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΑΣΠΕ
•Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 23.000 €. Το ποσό προσαυξάνεται 2.000 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο

Δικαιολογητικά
•Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
•Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•Απογραφικό δελτίο του ΟΓΑ
•Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ
•Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας .

4.ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Προϋποθέσεις:
•Οι ωφελούμενοι πρέπει να  είναι κάτοικοι του Δήμου Ν. Σμύρνης
•Να είναι άτομα με  ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
•Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να μην ξεπερνά τα 120τ.μ. και να αποτελεί το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο
•Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000 €
Δικαιολογητικά:
•Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
•Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) του ατόμου  (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό απόκομμα λογαριασμού)
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
•Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από  έντυπο Ε9
•Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας
•Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης)

5.ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 
Προϋποθέσεις:
•Οι ωφελούμενοι πρέπει να  είναι κάτοικοι του Δήμου Ν. Σμύρνης
•Να λαμβάνουν το επίδομα τριτέκνων (η τριτεκνία παύει την 1η του επόμενου έτους εκείνου, κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του)
•Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να μην ξεπερνά τα 120τ.μ. και να αποτελεί  το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο.
•Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 21.000 €
Δικαιολογητικά
•Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
•Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
•Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από  έντυπο Ε9
•Απογραφικό δελτίο του ΟΓΑ
•Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης)

6.ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Προϋποθέσεις:
•Οι ωφελούμενοι πρέπει να  είναι κάτοικοι του Δήμου Ν. Σμύρνης
•Η κατοικία να μην ξεπερνά τα 80τ.μ.και να αποτελεί  το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο
•Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000 €
Δικαιολογητικά:
•Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
•Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου.
•Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από  έντυπο Ε9.
•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας μισθωτήριο συμβόλαιο με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης)


Η κατάθεση των δικαιολογητικών για όλες τις κατηγορίες θα γίνεται καθημερινά
στο Δημαρχείο, Ελ. Βενιζέλου 14, 4ος όροφος (Πρωτόκολλο).
Πληροφορίες στο 213 2025 933 (Μύαρης Λ.)