neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr
Αρχική Πολιτική ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ "ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ"
facebook
Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους
ARTION 2016-small lux new 001 akadimos118x118 autopragmatosi Kyvellou-new

Μειωμένες επιχορηγήσεις, αναστολή προσλήψεων, υποχρεωτικές μετατάξεις, επιβολή επιπλέον φόρων στους δημότες για την πληρωμή των χρεών των δήμων τους και επιτροπεία σε όσους δήμους δεν πιάνουν τους στόχους τους, είναι μερικά από τα νέα μέτρα που έφερε το Μεσοπρόθεσμο στους ΟΤΑ, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων των εργαζομένων, των δημάρχων και των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Ο Δήμος Ν. Σμύρνης προς το παρόν δεν θίγεται σε τίποτα από τα παραπάνω, αφού δεν έχει ούτε πλεονάζον προσωπικό, ούτε χρέη, συμμετέχει όμως δυναμικά σε όλες τις κινητοποιήσεις  και με ανακοίνωσή του δηλώνει αντίθετος με τα νέα μέτρα που φέρνουν τα πάνω – κάτω στην αυτοδιοίκηση.

Σκληροί και εντατικοί μηχανισμοί ελέγχου των ΟΤΑ προβλέπονται από το νέο νομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Στους ΟΤΑ που θα “αποκλίνουν” τα χρέη θα τα πληρώνουν οι δημότες. Προβλέπεται ρητά, η αύξηση των εσόδων τους από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές μέχρι την οικονομική εξυγίανσή τους. Ο Δήμος Ν. Σμύρνης εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει χρέη, οπότε πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να προβεί σε αυξήσεις τελών και φόρων.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α

Για όλους τους Δήμους που παρουσιάζουν αποκλίσεις άνω του 10% στους δημοσιονομικούς τους στόχους  προβλέπεται περικοπή των πιστώσεων, των δανείων και επιτροπεία. Σε περίπτωση που για δυο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% και δεν έχουν ληφθεί μέτρα, ο Υπουργός Οικονομικών θα ορίζει Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ. Συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας.Αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ και διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, δίνει οδηγίες και προτείνει μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο ΟΤΑ υποχρεούται άμεσα να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις, καθώς και όλα τα προσήκοντα μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά το Παρατηρητήριο.

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ»

Αν ένας ΟΤΑ αποκλίνει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του για δύο συνεχόμενα Τρίμηνα και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο εφαρμόζονται, κατά περίπτωση μέρος ή το σύνολο, των κάτωθι παρεμβάσεων:α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής,β) αναστολή προσλήψεων,γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανση του και αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.ζ) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.