neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr
Αρχική Απόψεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2017
facebook
Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους
ARTION 2016-small lux new 001 akadimos118x118 autopragmatosi Kyvellou-new

KOUPAS NEW mikrilowΓράφει ο Στάθης Κούπας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Ν. Σμύρνης

Ο οικονομικός απολογισμός του Δήμου- πέραν της υποχρέωσης κοινοποίησης του στα θεσμικά ελεγκτικά όργανα της πολιτείας-αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και εγκρίνεται από το Δημοτικό συμβούλιο, μέχρι την 31η Μαΐου του επομένου έτους. Έτσι λοιπόν, η παρέμβασή μου μέσω αυτού του σημειώματος δεν πρέπει και δεν μπορεί να περιέχει αριθμητικά δεδομένα, αναλυτικά!!

Εκ προοιμίου επιτρέψτε μου να πω ότι: για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση και όχι μόνο, ενός Δήμου όπως της Νέας Σμύρνης απαιτείται εκτός από προσεκτική ανάγνωση του Απολογισμού, παράλληλα μα τον Προϋπολογισμό και η μελέτη της Αναλυτικής έκθεσης των Ορκωτών Λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) .

Στο σημείο αυτό οφείλω ίσως να υπενθυμίσω και διευκρινίσω κάποιες έννοιες, όπως:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Είναι η Εικόνα, της Οικονομικής κατάστασης του ΔΗΜΟΥ ( δηλ. Ταμείου και περιουσίας) σε μια ορισμένη χρονική στιγμή (επιλέγουμε την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Είναι η ΣΥΓΚΡΙΣΗ εσόδων- εξόδων για όλη τη χρονιά ( που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού έτους)

Οι αριθμοί ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ δεν συμπίπτουν σχεδόν ποτέ διότι :στον μεν ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ υπολογίζονται και ποσά που γεννήθηκαν ως υποχρέωση στο τρέχον έτος και δεν έχουν εισπραχθεί, παρότι ενδεχομένως έχουν βεβαιωθεί ή και ενταλματοποιηθεί.

Στον δε ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Συγκρίνονται έσοδα – έξοδα που πραγματικά έγιναν στο τρέχον έτος και ενδεχομένως να προέρχονται και από υποχρεώσεις προηγουμένων Οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε).

Έτσι λοιπόν στη χρήση του 2017

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 31.681.109 ευρώ ενώ

τα Συνολικά Έξοδα               στα 31.329.391 ευρώ

Δηλ υπήρξε ένα ταμειακό πλεόνασμα :351.718 περίπου 352.000 ευρώ και αν ληφθεί υπόψιν ότι τα Τακτικά Έσοδα ήταν 24.573.92 3- ενώ τα υπόλοιπα ήταν έκτακτα και λοιπά έσοδα- τότε το Ταμειακό πλεόνασμα του 2017 ήταν 7.43% των Τακτικών εσόδων, δείκτης ικανοποιητικός που δείχνει ότι σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα και ως πολιτική ηγεσία “βλέπουμε”, την προοπτική του Δήμου ανεξαρτήτως ημών. Και για του λόγου το αληθές αξίζει να δούμε το Χρηματικό Υπόλοιπο (που είναι το άθροισμα των κατ’ έτος διαφορών “εισπραχθέντα έσοδα μείον πληρωθέντα έξοδα) το οποίο στις 31/12/2013 ήταν 6.874.981 ευρώ και στις 32/12/2017 ανήλθε στα 11.614.134 ευρώ, δηλ στη τετραετία 2014-2017 αυξήθηκε κατά 68.93%!

Φίλες και φίλοι

Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Νέας Σμύρνης τα τελευταία χρόνια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω υπεύθυνα ότι ο Δήμος μας α) έχει πλεόνασμα, β) δεν έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, γ) εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες τις υποχρεώσεις του χωρίς να απαιτείται δανεισμός, δ) έχει ρευστότητα που του επιτρέπει να υπερκαλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ανά πάσα στιγμή.

Και όλα αυτά: Χωρίς καμία αύξηση των δημοτικών τελών μετά το 2009, αντίθετα μειώνοντας και απαλλάσσοντας ολοένα και ευρύτερες κοινωνικά ευπαθείς πληθυσμιακά ομάδες.

Χωρίς καμία περιστολή στις δραστηριότητες, στις πολιτικές και τα προγράμματα του Δήμου, αντίθετα αυξάνοντας και επιτείνοντας τα στη κοινωνική πολιτική, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, διατηρώντας συγχρόνως , στο μέγιστο δυνατό, τη φροντίδα για το πράσινο, τις παιδικές χαρές και κυρίως το επίπεδο της καθαριότητος στη πόλη μας, ενισχύοντας και ανανεώνοντας τόσο τον εξοπλισμό της όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Αισιοδοξούμε , να διατηρήσουμε τις υπάρχουσες δράσεις, εκσυγχρονίζοντας τη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς προσεγγίζουμε ολοένα και περισσότερο τον ψηφιακό ΔΗΜΟ, και τέλος δρομολογούμε τις διαδικασίες απόκτησης ιδιόκτητου Δημαρχείου.