neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr
Αρχική Τοπικές Ειδήσεις Αυστηρές προϋποθέσεις πλέον για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων
facebook
Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
ARTION 2016-small lux new 001 akadimos118x118 autopragmatosi Kyvellou-new

paidikh xara 3.jpgΜε πρόσφατη Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται πλέον επακριβώς οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων καθώς και τα όργανα και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής είναι ως τις 31/12/2012, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Δήμαρχος κ. Κουτελάκης εκτίμησε ότι όλες οι παιδικές χαρές της πόλης μας θα μπορέσουν να λάβουν την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έρχεται να καλύψει το κενό που παρουσιάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών χαρών των Δήμων αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να διέπουν αυτές. ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση τίθενται οι απαιτήσεις τόσο για την επιλογή όσο και για τη σχεδίαση του χώρου μιας παιδικής χαράς καθώς επίσης και τα πρότυπα ασφαλείας για τον εξοπλισμό, τα όργανα και τις κατασκευές της παιδικής χαράς.
Ορίζεται υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και   τη συντήρησή της.  Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών σε κάθε νομό, η οποία θα ελέγχει και θα  πιστοποιεί την καταλληλότητα της παιδικής  χαράς με ειδικό σήμα, το οποίο θα προμηθεύει  το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να είναι εμφανής η πιστοποιημένη λειτουργία της.
Για την εφαρμογή του νέου νόμου προβλέπεται μεταβατικό στάδιο έως 31-12-2012 μέσα στο οποίο, όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες  θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε όλες οι παιδικές χαρές  που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, να πληρούν τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ή σε περίπτωση που μετά από έλεγχο της Επιτροπής διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η προσαρμογή θα διακόπτεται η λειτουργία των συγκεκριμένων παιδικών χαρών.
Βάση της απόφασης του Υπουργείου ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς θα πρέπει κατά το δυνατό να ακολουθεί τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού (ηλιακά φωτιστικά, κάδοι ανακύκλωσης για μικρά απορρίμματα, ανακύκλωση του νερού για την άρδευση των φυτών, κ.λπ.).
Η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν πρέπει να απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.
Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει:
- Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00 μ.
Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.
- Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.
- Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό.
- Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς.
- Βρύση με πόσιμο νερό.
- Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.
- Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ.
- Καλάθια απορριμμάτων.
- Σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων συντροφιάς.
- Ζώνες πρασίνου.
- Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:
- Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη).
- Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί.
- Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους -συνοδούς ατόμων με αναπηρία.
- Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.
- Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
- Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.
- Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων.
- Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας.
- Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.