Συνεδριάζει την Τρίτη 2 Μαρτίου 2010 και ώρα 19.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης (2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος, πάνω από τα Goody’s) το Δημοτικό Συμβούλιο της Ν. Σμύρνης. Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης η Α’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, η Α’ Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2010, η Α’
 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2010, ο Προγραμματισμός προσλήψεων για το ΚΕΠ, η πρόσκληψη εργατών γενικών καθηκόντων, η αντικατάσταση του Προέδρου της 8ης ΕΣΕ, η έγκριση πίστωσης για δαπάνες περίθαλψης ενδεών, η έγκριση του απολογισμού οικ. Έτους 2009 του ΚΑΠΗ κ.ά.