Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη χθεσινή συνεδρίαση της Δευτέρας 31/1/2011 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ν. Σμύρνης για το 2011, ο οποίος είναι ύψους  64.237.301,30 ευρώ. Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Σταύρος Τζουλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι μειωμένος κατά 8 περίπου εκατομμύρια σε σχέση με τον περσινό και ότι περιλαμβάνει κονδύλια 2 εκατομμυρίων ευρώ για νέες δράσεις κοινωνικής πολιτικής και προστασίας του περιβάλλοντος. Ενστάσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισμού κατέθεσαν τα  μέλη της Οικ. Επιτροπής από την αντιπολίτευση κ. Ιωάννης Δημάκης και κα Μαρία Απέργη, οι οποίοι επιφυλάχτηκαν να αναπτύξουν εκτενέστερα τις ενστάσεις τους στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 7 Φεβρουαρίου οπότε αναμένεται ο Προϋπολογισμός να έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης, ενώ ενστάσεις είχε και ο κ. Πέτρος Περιμένης, ο οποίος χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό εικονικό και σπάταλο και κατέθεσε στην επιτροπή γραπτό υπόμνημα με τις παρατηρήσεις του.

 Ένσταση κατά της εγκυρότητας των 2 πρώτων συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής κατέθεσε στο Δήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Σταύρο Τζουλάκη, ο Δημ. Σύμβουλος Ν. Σμύρνης και μέλος της Οικ. Επιτροπής κ. Πέτρος Περιμένης, γιατί η πρόσκληση των μελών της επιτροπής για τις παραπάνω συνεδριάσεις δεν είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ν. Σμύρνης. Σε απάντησή του προς τον κ. Περιμένη το γραφείο Δημάρχου αναφέρει ότι η μη ανάρτηση της πρόσκλησης στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί λόγω ακυρότητας των συνεδριάσεων και εφόσον η διαδικασία πρόσκλησης προς τα μέλη έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.3852 υποστηρίζει ότι οι συνεδριάσεις είναι καθόλα νόμιμες και δεν προτίθεται να τις επαναλάβει.