Συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009 και ώρα 19.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος, πάνω από τα Goody’s) το Δημοτικό Συμβούλιο της Ν. Σμύρνης. Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης η Αγορά ακινήτου επί της οδού Εφέσου 17, η Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήμου μας, η Δ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2009, η αποδοχή του ποσού 272.337 περίπου ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας και η διανομή τους στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, οι οικονομικοί απολογισμοί των Ε.Σ.Ε., η παράταση της προθεσμίας πλήρους παράδοσης της μελέτης «Προμελέτη ανάπλασης Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης», η έγκριση παράτασης εκτέλεσης της Σύμβασης παραλαβής Λευκώματος του Δήμου κ.ά.