Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 20.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης (2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος, πάνω από τα Goody’s) το Δημοτικό Συμβούλιο της Ν. Σμύρνης. Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης η αποδοχή ποσού 90.779 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του δήμου μας και διάθεσή τους στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, έγκριση και διάθεση πίστωσης για υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο σε Δημοτικά κτίρια και Σχολεία ΕΠ.ΑΝ., παράταση χρόνου παράδοσης της ανατεθείσας μελέτης για το ψηφιακό μουσείο του Δήμου μας, παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης 11 αναπηρικών αυτοκινήτων κ.ά.