Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ - Ευρωβουλευτής της ΝΔ

"Αναγκαία η λήψη μέτρων για την διατήρηση των ειδών που ζουν στο πλανήτη μας" ήταν το μήνυμα της ημερίδας που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Διακομματική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη με θέμα την "διατήρηση της βιοποικιλότητας".

του Ευρωβουλευτή Ιωάννη Γκλαβάκη

"Αναγκαία η λήψη μέτρων για την διατήρηση των ειδών που ζουν στο πλανήτη μας" ήταν το μήνυμα της ημερίδας που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Διακομματική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη με θέμα την "διατήρηση της βιοποικιλότητας".

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής κ. Γκλαβάκης ως εισηγητής της Επιτροπής Αλιείας για το συγκεκριμένο θέμα ανέλυσε τις επιπτώσεις τις αλιείας και τις υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Συγκεκριμένα τόνισε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα υπερεκμετάλλευσης των θαλασσών με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους της αναπαραγωγής και αποκατάστασής της. Από το 1970 η ετήσια αλίευση αυξήθηκε στη Μεσόγειο κατά 50% ενώ παγκόσμιος τετραπλασιάστηκε μειώνοντας επικίνδυνα πολλά ιχθυοαποθέματα.

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχουν και οι ακατάλληλες αλιευτικές μέθοδοι όπως η χρήση παράνομων διχτυών ή ορισμένα συρόμενα εργαλεία που σαρώνουν το βυθό στο πέρασμα τους. Για παράδειγμα αποτελεί η έρευνα που έγινε σε μηχανότρατα στην Ανατολική Μεσόγειο: από τα 162 είδη που αλιεύτηκαν, μόλις 2 ήταν τα στοχευόμενα είδη, 34 ήταν παρεμπίπτοντες οργανισμοί ποικίλης εμπορικής αξίας και 126 ήταν ανεπιθύμητα είδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των ανεπιθύμητων αλιευμάτων ήταν κοράλλια και άλλοι οργανισμοί που υπάρχουν στο βυθό και που αποτελούν φυσικό καταφύγιο πολλών άλλων ειδών που ζουν στη θάλασσα.

Αναφερόμενος στις ιχθυοκαλλιέργειες κ. Γκλαβάκης υποστήριξε πως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτός ο κλάδος έχει αποδειχθεί σωτήριος με την έννοια ότι η εκτροφή ψαριών και θαλασσινών συμβάλλει αποτελεσματικά στην μείωση της υπεραλίευσης. Είναι σκόπιμο όμως να ερευνήσουμε περισσότερο τις επιπτώσεις που έχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες αναπτύσσονται σε παράκτιες περιοχές οι οποίες είναι ήδη βεβαρυμμένες από την αγροτική, αστική και βιομηχανική ρύπανση.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Γκλαβάκης υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. πρέπει να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την θαλάσσια έρευνα. Το ζητούμενο δεν είναι να προστατέψουμε μόνο τους οργανισμούς που κινδυνεύουν αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Για παράδειγμα ακόμα και αν σταματήσουμε την αλιεία, τα αποθέματα δεν θα μπορέσουν να αναπαραχθούν σε περιβάλλον που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες".