Ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα προσλάβει με 8 μηνες συμβάσεις έργου 50 εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων και 60 οδοκαθαριστές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, για καμία από τις δύο θέσεις δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους δημότες Νέας Σμύρνης. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως) μέχρι τις 15 Μαρτίου στο Δημαρχείο Ν. Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Διεύθυνση Διοικητικού, Υπεύθυνη κα Μανασή Ιωάννα (τηλ. 2132025796).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ