Στο πλαίσιο  άσκησης Κοινωνικής  Πολιτικής και ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής στήριξης ατόμων ή οικογενειών, η υπηρεσία μας σχεδίασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα Κοινωνικής Βοήθειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ή οικογένειες που χρήζουν κοινωνικής αρωγής και είναι δημότες ή κάτοικοι της Νέας Σμύρνης.
Πριν τη σύσταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας το 1999, η κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων στο Δήμο πραγματοποιούταν με διαφορετικής μορφής επιδόματα προνοιακού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, δίχως την απαραίτητη δομή και οργάνωση.
Μετά τη σύσταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε παρέχοντας οικονομική βοήθεια υπό τη μορφή επιδόματος δυο φορές το χρόνο κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα.
Για να μπορέσει η κοινωνική υπηρεσία να έχει έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία  των ατόμων/ οικογενειών που χρίζουν οικονομικής ενίσχυσης, θεσπίστηκε ότι μετά από αίτηση που θα καταβάλει ο ενδιαφερόμενος θα γίνεται προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, τα οποία  μαζί με την σύνταξη κοινωνικού ιστορικού και πραγματοποίηση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό στην οικία των ατόμων,  θα υποδεικνύουν την ανάγκη του ατόμου για οικονομική ενίσχυση.
Απώτερος σκοπός του επιδόματος αυτού είναι να εξαντλούνται όλες οι διαθέσιμες πηγές βοήθειας του ατόμου/ οικογένειας ώστε τα άτομα/ οικογένειες να «απαγκιστρωθούν» από ένα συμβολικό επίδομα του δήμου. Για να πραγματοποιηθεί αυτό κρίναμε πως ήταν πλέον αναγκαίο να δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην εξατομικευμένη εργασία και να καταστρώνεται ατομικό σχέδιο δράσης για κάθε περίπτωση χωριστά.  Για το λόγο αυτό υπάρχει διασύνδεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας με την Νομαρχία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τον ΟΑΕΔ και άλλους φορείς.
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται στα 300€ πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Στόχος της είναι να καλύψει βασικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων και κυρίως εκείνων που εκπίπτουν λόγω γιορτών,    όπως την κάλυψη των αναγκών του γιορτινού τραπεζιού. Η βοήθεια αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα και δεν καλύπτει περαιτέρω ανάγκες που υπάρχουν και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Η ονομαστική κατάσταση των εξυπηρετούμενων βρίσκεται υπό την ευθύνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Έτσι, έχουν επιτευχθεί δύο στόχοι:
Η εγκατάλειψη εφαρμογής επιδοματικών πολιτικών και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού μοιράστηκε το ποσό των 30.000€ από το Δήμο Νέας Σμύρνης σε 100 άπορες οικογένειες. Επίσης, προσφέρθηκαν τρόφιμα και δωροεπιταγές από Σούπερ Μάρκετ για το γιορτινό τραπέζι από ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας και επιχειρηματίες σε 200 άπορους, άστεγους και οικογένειες Κούρδων μεταναστών. 
Η διανομή των επιδομάτων από το Δήμο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στο Δ΄ ΚΑΠΗ Νέας Σμύρνης. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε και διανομή τροφίμων στο χώρο του Διογένης Studio.
Με το πρόγραμμα Κοινωνικής Βοήθειας ο Δήμος Νέας Σμύρνης βοηθά τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, να κάνουν το γιορτινό τραπέζι που δικαιούται κάθε οικογένεια!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ