Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010 θα συζητηθεί τελικά ως μοναδικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού Έτους 2010 του Δήμου μας. Το θέμα του Προϋπολογισμού είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 21/12/2009 και στη συνέχεια στις 7/1/2010, αλλά και τις δύο αυτές φορές αναβλήθηκε. Επειδή λοιπόν ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  δεν προβλέπει 3η αναβολή του ίδιου θέματος το θέμα θα συζητηθεί αμετάκλητα στις 12/1/2010 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος, Κ. Πλατεία) στις 19.30 το απόγευμα. Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή για το κοινό.